Twitter
Google plus
Facebook
Vimeo
Pinterest

Fluid Edge Themes

AVIS LEGAL

PROPIETAT DE LA PÀGINA I CONTINGUT

Vostè està visitant www.optimasuite.com, titularitat de MOBILE BUSINESS APPLICATIONS SL societat de nacionalitat espanyola, amb domicili social a Barcelona, C/CASP, 36 P.4 PTA.1. i proveïda de C.I.F. B64460140 i inscrita en el Registre de mercantil de Barcelona en volum 39340, foli 157, fulla B-346113 a través d’aquesta Web vostè podrà conèixer la nostra empresa i les diferents àrees de negoci.

 

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

La utilització de la present Web implica l’acceptació dels extrems expressats en el present Avís Legal. MOBILE BUSINESS APPLICATIONS SL rebutja tota responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts exposats en aquestes pàgines i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, establir limitacions o restringir el seu accés en qualsevol moment, de manera temporal o permanent. MOBILE BUSINESS APPLICATIONS SL rebutja les responsabilitats que puguin derivar-se de qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web. En concret, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades mitjançant enllaços (links), amb les pàgines web de MOBILE BUSINESS APPLICATIONS SL . MOBILE BUSINESS APPLICATIONS SL no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es poden produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats amb Virus informàtics o de les conseqüències que es poden derivar del mal funcionament navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest. Els usuaris d’aquestes pàgines queden informats que la utilització dels sistemes electrònics de transmissió de dades i el correu electrònic no ofereix garanties absolutes de seguretat. MOBILE BUSINESS APPLICATIONS SL s’exonera qualsevol responsabilitat derivada d’aquests.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual sobre les obres contingudes a www.optimasuite.com corresponen en exclusiva MOBILE BUSINESS APPLICATIONS SL excepte que en les mateixes s’indiqui titularitat diferent. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d’aquestes obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de MOBILE BUSINESS APPLICATIONS SL o del titular dels mateixos, i podrà donar lloc a l’exercici de totes les accions judicials o extrajudicials els poguessin correspondre en l’exercici dels seus drets. La reproducció total o parcial de la web, sense participació expressa de MOBILE BUSINESS APPLICATIONS SL i dels propietaris de les marques que apareixen en el mateix queda prohibida.

La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altre activitat que es pugui portar a terme amb la informació continguda en aquestes pàgines web i que es realitzi sense autorització expressa per part de MOBILE BUSINESS APPLICATIONS SL i/o dels propietaris de les marques, és una infracció que castiga la legislació vigent.

Els noms i logotips exposats en aquestes pàgines són marques comercials registrades, propietat dels seus legítims titulars. Així mateix, la informació a la que l’usuari pot accedir a través d’aquesta Web, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d’un altre tipus. MOBILE BUSINESS APPLICATIONS SL no serà responsable en cap cas i sota cap concepte de les infraccions d’aquests drets que pot cometre com a usuari.