Twitter
Google plus
Facebook
Vimeo
Pinterest

Fluid Edge Themes

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Li informem que les dades personals a les que MOBILE BUSINESS APPLICATIONS SL (“OptimaSUITE”) té accés, s’inclouran en un fitxer de titularitat d’OptimaSUITE, ubicat a C/ CASP, 36 P.4 PTA.1., 08010 Barcelona, amb la finalitat de (I) gestionar el manteniment de la relació establerta amb OptimaSUITE, (II) per realitzar la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels continguts, informació i serveis oferts per OptimaSUITE, el disseny de nous serveis i / o continguts, l’enviament d’actualitzacions dels serveis, (III) l’entrega per correu tradicional i electrònic d’informació tècnica, operativa i comercial sobre producte i serveis oferts pel grup d’empreses abans esmentades.

Li informem que pot exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals en els terminis previstos per la Llei. Aquests drets podran ser exercits per escrit mitjançant carta adjuntant còpia del seu Document d’Identitat i dirigir-se a OptimaSUITE Atenció al Client a la direcció indicada en el seu document.

La seva autorització per ser objecte de les comunicacions comercials d’OptimaSUITE podrà ésser revocada en qualsevol moment. Per tant, si vostè no desitja que les seves dades personals siguin utilitzades amb fins comercials i de publicitat ha d’indicar-ho enviant un correu electrònic a la següent adreça de lopd@optimasuite.com.

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, OptimaSUITE es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat en aquest sentit ha aprovat amb aquesta finalitat, els nivells de seguretat previstes en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la instal·lació dels mitjans tècnics i les mesures necessàries al seu abast per evitar l’alteració, pèrdua, tractament, robatori o accés no autoritzat de la mateixa.

L’entrega de les dades personals a OptimaSUITE per qualsevol mitjà i/o l’accés a la pàgina web www.optimasuite.com constitueix la seva autorització expressa per OptimaSUITE per portar a terme el tractament descrit en els paràgrafs anteriors i la seva aprovació i acceptació de totes les declaracions i representacions que figuren en ell.